Segner, Johann Andreas: Tōn Mathēmatikōn Stoicheiōn Ai Pragmateiai Ai Archoeidestatai Ek tōn tou Madēmatikōtatou Iōan. Andr. Segneru Kai Syggrammatōn Kai Synousiōn Philotimō ... [...]. Leipsia tus Saxonias : Breitkoph, 1767
Content