Beatis Manibvs Perillvstris Et Excellentissimi Viri, Dn. Caroli De Dieskav, Avgvstissimi Borvssorvm Regis Intimi Et Perillvstris Regiminis Dvcatvs Magdebvrgici [...] / Depvtabat L. Christian Friderich Beerbalck, Regim. Magd. Adv. Ordin. Magdeburgi : Salfeld, [1721]