Interpretatio Grammatica Cap. LIII. Jesaiae / Qvam Excellentiss. Philososh. Collegii Avctoritate Praeside Georg. Ioa. Lvdov. Vogel A. M. Ampliss. Philosoph. Ordin. Adivncto A. D. III. Jvn. MDCCLXVIII. Placido Ervditorvm Examini Svbiiciet Avctor Henricvs Christophorvs Brenning Magdebvrgicvs. Seminarii Theologici Membrvm. Halae : Hendel, 1768