Specimen Inavgvrale De Havaria, Qvam Vocant Grossa Sev Magna In Primis Secvndvm Leges Et Consvetvdines Hambvrgensivm / Qvod Consensv Et Avctoritate Illvstris Ivre Consvltorvm Ordinis Pro Svmmis In Vtroqve Ivre Honoribvs Rite Capessendis Die XVII. Mart. Anno MDCCXCVIII Pvblice Defendet Avctor Franciscvs Mathias Klefeker Hambvrgrnsis [!]. Gottingae : Barmeier, 1798