Hymenaeis Felicibvs Illvstrissimorvm Io. Go. A Gl. Et Ma. Av. Com. A Br. : Dresdae M. Febr. A. MDCCLVI. [S.l.], 1756