Bullinger, Heinrich: De Openbaringhe Jesu || Christi. Ten eersten door den heyligen Engel || Gods/ Joanni den heyligen Apostel ende Euangelist gheopenbaert/|| ende van hem. [...]. Emden, 1567
Content