Hesiodus: HĒSIODU || TU ASKRAIU || ERGA KAI HĒME-||RAI.|| HESIODI || OPERA ET DIES || VNA CVM DVABVS || PRAEFATIONIBVS AC LVCV||lentißimis Enarrationibus PHIL.|| [...]. Frankfurt/Main : Braubach, Peter, 1546