Sole, Brunoro: CONSILIVM CRIMINALE || DN. BRVNORI A || SOLE, I. C. VENETI,|| COMPLECTENS VNIVERSAM || ferè materiam, quae frequentiori vsu, citca || crimina in foro quotidie [...]. Frankfurt/Main : Basse, Nikolaus, 1583/(1575)