Ode An Den Kaiser Joseph Den Zweyten. Berlin : Voss, 1769