Denkmal wahrer Freundschaft bey dem Grabe unsers geliebten Freundes Iohann Ernst Wilhelm Weigand, d. G. G. Befl. aus Römhild / [H. T. Ch. Berger, d. G. G. Bef. aus Römhild. G. Ch. Büchner, d. g. G. Befl. a. d. Hildburgh. H. W. Dorn, d. G. G. Befl. a. d. Hennebergischen ...]. Jena : Fiedler, 1790