Elegos charisērios eis mnēmēn tu nyn en agiois ... Kyriu Iōannu Anastasiu Phreulinchusiu, Hiereōs men prōtu tu hagiu Uldariku parōnymō vaō, Gymnasiarchu [...] / adomenos en tō etasmō tēs tritēs taxeōs tu Gymnasiu pros tu Iōannu Godofrēdu Taustiu didaskalu tritu kai presbyteru. Halē Saxonikē : Mevius, [1739]