Neue Holländische Sprachlehre, Of Nederlandsche Spraakmeester Voor Duitschers / Door A. A. van Moerbeek, In leven Predikant bij de Doopsgezinge Gemmente te Dordrecht. Amsterdam : Holtrop, 1796
Inhalt