Naučenj O Začatku Křestanského Žiwota, w čtyrech časikách obsažené ... / Z německého gazyku přeložené, a Nažadost probožnych lidj po ... od Henrycha Milde, ze Sslag̓enthjna w Knjžestwj Mag̓deburskem. W Halli : Gebauer, 1736