Blahoslawené Paměti Pána Doktora Martina Luthera Katechysmus menssj bez a s Wýkladem, ... / w Czeském Gazyku wydáwa Henrich Milde, ze Sskagenthýna w Knjźetstwj Magdeburskem. [Halle] : [Gebauer], 1735