Mitreuter, Christian Gottlieb: Procancellarivs Carolvs Ferdinandvs Hommel Svmmos In Vtroqve Ivre Honores Viro Praenobilissimo Atqve Doctissimo Christiano Gottlieb Mitrevtero Lipsiensi [...]. Lipsiae : Langenheim, 1779