Engel, Moritz August: Procancellarivs D. Christoph. Dondorff Facvltatis Ivrid. Lips. Senior Cvr. Provinc. In Infer. Lvsatia Assessor Svmmos In Vtroqve Ivre Honores Dn. Mavritio [...]. Lipsiae : Breitkopf, 1735