Hospodina Srdcem y Rty Chwáleni, aneb Pisně Duchownj, staré y nowé W nichžto se Základ Spasenj nasseho, w Zásluhách Spasytele Gežisse Krysta předkláda, [...] / Shromázdené, přeložené a Wydané Prácy Georgiusa Petermanna ml' adsiiho, Včitele Cžestého a ňemeckého v S. Jana ... w Draẑdanech : Harpeter, 1748
Inhalt