Illvstrissimo Splendissimo. Optimo Societatis Alethophilorvm Conditori S. P. Die. Christophori A. C. N. MDCCXXXXI. [s.l.], [1741]