Heumann, Johann David: De Cvra Graecorvm Vetervm Qvam In Edvcationem Filiorvm Impendervnt Pavca Praefatvs Ivvenes Bonis Litteris Deditos Ad Avdiendas In Carolino Antiqvitates [...] : [Scribebam Brunsuigae d. Octobr. MDCCXLV.]. Brunsvigae : Litteris Meyerianis, [1745]