Schröder, Ernst Gottfried Christian: Decanvs Philosophorvm Ordinis In Academia Vitembergensi Ern. Godofr. Chistian Schroedervs Facvltatis Philosophicae Assessor Et H. T. Imperiali Avctoritate [...]. Vitembergae : Tzschidrich, [1758]