Malý nĕmecký a cĕský Slownjk. W Praze : Tomsy, 1789