Regels Dewelcke de Studenten in hunne Studie ende allen hunnen handel onderhouden moeten : Overgeset uyt het Latyn In Nederduytsche Verssen naer de Imitatie van Den Doorlughtigsten Heere Jacob Cats Tot gebruyck van de leersuchtige Jonckheyt Van [...] / Door G. D. F. Loven : Overbeke, 1752