The Christnas Plicht och Skyldighet till inbördes Förlatelse eller Broderlig Försonlighet förestälte uti En enfaldig Predikan : ... den 6. Nov. anno 1710. / Andreas Westermann, Pastor Ord. wid Kongl. Maj. af Swerige Lifgarde, samt Kongl. Håf-Fält-Consistorii Assessor. Halle : Orban, 1716