Drogi do Prawdźiwego Krześćiiáʼnstwá Torowánie : z Pismá Swietego pokazáne, á Własnymi Ksiag Symbolocznych Kośćiołá Ewáʼnielickiego Słowámi, obiásnione / Przez K. Sámuelá Ludowiká Zásádyusá, Sługe słowá Bożego przed Cießynem. W Lipsku : Walter, 1727