Zimmermann, Johann Christian: Nean Gothingas Akadēmian Kai Neas En Ekeina Menzērō Andri Pantos Ainu Meizoni Aponemētheisas Timas Ēse Iō. Chri. Zimmermannos. Gothinga : Tois Tu A'geru Typois, [ca. 1730]