Fundamenta Doctrinæ De Observanda Æqvalitate Inter Rem Et Pretium In Contractibus Permutatoriis Ex Jure Naturali Eruit, Hacqve Occasione Ea, Qvae Olim [...] / Joann. Godofred. Schaumburg, D. Dresdæ Et Lipsiæ : Zimmermann : Gerlach, 1731