Edict, Wegen Vertilgung Der Heuschrecken Oder Sprengsel : De Dato Berlin, den 24. Octobris 1731. / [Fr. Wilhelm.]. Magdeburg : Faber, 1731