Teutsch-Schwedisches Und Schwedisch-Teutsches Dictionarium Oder Wörter-Buch : Thet är, Orda-Bok På Tyska och Swänska, Så ock på, Swänska och Tyska; Hwaruti först alla Tyska ord äro öfwersatte på Swänska, och med nödiga Constructioner [...]. Stockholm : Merckell, 1738