Historia Ivris Civilis De Divortiorvm Cavssis Et Poenis Ex Legibvs Vtrivsqve Codicis Et Novellis Illvstrata / Qvam Illvstris Ictorvm Ordinis Avctoritate Pro Svmmis In Ivre Vtroqve Honoribvs ... Defendet M. Io. Fridericvs Ivnghans Ivr. Vtr. Bacc. Lipsiae : Litteris Sommerianis, 1682 [i. e. 1782]-