Polus, Timotheus: Timothei Poli Anacreon Latinus Nuptialis. Agentorati : Andreae, 1628