Eis Ta Genesia Tu Ernestu, Artigennētu yiu tu Archaiogonōtatu Ērōos Christianu, Archontos Tēs Analtias, Komētos Tēs Askanias, Koiranu Tēs Arktopyrgu Kai [...] / Paratu ... Lodobiku Lukiu. En Ambergē : Kalopēs, [ca. 1608]