Special-Verdrach ende Accordt, wegen der Froen ende Hoffdiensten/ Mitzgaders anderen der Grafflicken Hoffholdinge praestatien. By onderhandelinge van myn [...] : tusschen Den ... Heeren Enno Graef ende Heere tot Oistfrießlandt ... Ende den Onderdanen Des Amptes Embden/ Up den Landtage tot Oisterhusen den 20. Maii [...]. Embden : Menne, [ca. 1653]