Camerarius, Ludwig: Ludovici Joach. F. Joach. N. Camerari[i], IC. Consiliari[i] Archipalatini Apologia. Contra Personati cuiusdam Fabi[i] Hercyniani IC. & aliorum in se publice sparsas calumnias. [S.l.], 1624