Pauselicke Heiligheit, Dat ist, Catholyck Ende Authentyck Vertoogh, dat Johannes, gemeenlick Paus Iutte genoemt, een vrouwe geweest is : Genomen Uyt Meer Als Hondert Paepse Scribenten, Van Verscheiden Ordre ... ende volgende Landen: Hoogh- ende Neder-Duitslandt, Italien, Vranckrijcke, Groot [...] / Door Egbert Grim, Licentiaet In De H. Schrift, Pastor van de Kercke Christi uyt Groot Britannien, ende Professor in de Schole tot Wesel. [Wesel] : Wylickx ; Wesel : Hess, 1635
Inhalt