Cracow, Georg: EPITHALAMI=||ON IN NVPTIAS MAGISTRI || IACOBI RVNGII POMERA=||ni, Professoris in Academia || Gryphisuualdensi.|| Autore Georgio Cracouio Pomerano.|| ... [...]. Wittenberg : Kreutzer, Veit, 1549