Marnix, Philips van: Binenkorb || Des Heil. Rœm.|| J̃menschwarms/ seiner Hum||melszellen <oder Hĩmelszellen> Hur=||naußnæster/ Bræmengeschwuerm vnd || Wespengetœß.|| Sãmt Læuterung [...]. Straßburg : Jobin, Bernhard, 1588
Inhalt