Lavater, Ludwig: Nabal.|| Von deß ver=||truncknen Nabals læben || vnd tod/ zæhen kurtz predigen/ vß || dem 25. Capitel deß ersten b°uchs || Samuels/ durch Ludwig Lauater [...]. Zürich : Froschauer, Christoph d.J., 1584
Inhalt