Ladislaus, Johann: POIĒMA NU=||THETIKON,|| APO TU TRYGĒTU.|| ... CARMEN MONITORIVM,|| POST VINDEMIAM.|| De vini moderatè poti vtilitatibus et commodis:|| et aliter sumti [...]. Wittenberg : Krafft, Johann d.Ä. (Erben), 1588