Sadoleto, Jacopo: IACOBI SADO=||LETI, EPISCOPI CAR-||PENTORACTI, S.|| R. E. Cardinalis || EPISTOLARVM LIBRI || SEXDECIM.|| EIVSDEM AD PAVLVM SA=||doletum Epistolarum Liber [...]. Köln : Horst, Peter, 1564
Inhalt