Scheib, Heinrich: ELEGIA || SCRIPTA, DE ME-||RITO PASSIONIS DO=||MINI NOSTRI IESV || CHRISTI,|| AB || HENRICO SCHEIB LI-||PSENSE.||. Wittenberg, 1575