Hegendorph, Christoph: COMEDIA NOVA CHR=||ISTOPHORI HEGENDO||RFFINI, SALIBVS NON || OMNINO INSVLSIS RE||FERTISSIMA LIPSIE NO||N RARO IN DOCTISSI||MORVM VIRORVM || CORONA ACTA.|| [...]. Leipzig : Schumann, Valentin, 1520